Uppställningsplatser

Föreningens medlemmar har möjlighet att förvara båtar och båtvagnar på hamnplan. Det är viktigt att dessa får rätt placering. Var de ska stå framgår av bilden nedan, klicka på den! Denna bild finns även uppsatt på hamnplan (tillsammans med hänvisningspilar).

Vid frågor kring uppställning av båt eller båtvagn, kontakta Patrik E.

BåtuppställningsplatserWeb