Kontakt

Patrik Ehrenborg – ordförande
0706-253282, patrikehrenborg@hotmail.com
officiell kontakt, miljöansvarig

Jonas Aarne – vice ordförande
0300-29132, 0733-656106, jonas@aarne.se
båtplatser och kö

Lars Johansson – kassör
0300-39424, 0708-394104, lars@stuebben.se
löpande bokföring, reglera utlägg, taggar till bom

Mikael Andersson – sekreterare
0300-39802, 0733-452975, jo.mikael.andersson@gmail.com
webansvarig, mötesprotokoll

Per Winroth – ledamot
0300-29979, 0706-667034, pelle.winroth@gmail.com
bryggor, pir, spolplatta, pumphus

Klas Oskarsson – suppleant
0300-29741, 0707-229741, klas@oskarssons.se
trailerparkering, båthus

Anders Gustafson – suppleant
0702-986973, anders.a.gustafson@ncc.se
vinteransvarig, luftanläggning

Bankgiro: 800-5845

Epost: admin@finnasandens-bf.se