Medlemskap & Ansökan

För att kunna inneha en båtplats (permanent eller tillfällig) eller få möjlighet att använda hamnens funktioner krävs att man är medlem i föreningen. Det är styrelsen som fattar beslut om att välja in en ordinarie medlem.

I föreningen finns tre typer av medlemskap:

 1. Tillfällig medlem som står i kö för en permanent båtplats.
 • Ska vara fyllda 18 år.
 • Har ett tillfälligt medlemskap, som löper ett år i taget.
 • Saknar rösträtt på föreningens stämmor.
 • Har tillgång till tillfällig båtplats i mån av tillgång (plats hyrd i andra hand eller reservplats). Tilldelning av tillfällig båtplats sker årsvis och i köplatsordning (se Båtplatsuthyrning).
 • Har tillgång till sjösättningsramp, spolplatta, trailerförvaring under sommaren samt parkering på hamnplan.
 1. Ordinarie medlem som innehar en permanent båtplats.
 • Ska vara fyllda 18 år.
 • Är ordinarie medlem, invald av styrelsen.
 • Har rösträtt på föreningens stämmor.
 • Har tillgång till permanent båtplats, sjösättningsramp, spolplatta, trailerförvaring, vinterförvaring av båt på hamnplan, båthus (verkstad och samlingslokal) samt parkering på hamnplan.
 1. Ordinarie medlem med jolle, kajak eller liknande som förvaras på land.
 • Ska vara fyllda 18 år.
 • Är ordinarie medlem, invald av styrelsen.
 • Har rösträtt på föreningens stämmor.
 • Har tillgång till samma funktioner som ordinarie medlem enligt ovan (2), dock ej båtplats i sjön.
 • Har sommartid tillgång till förvaring av jolle, kajak eller liknande på hamnplan.

Att bli medlem och ansöka om båtplats eller förvaringsplats

 • För att bli tillfällig medlem och ställa dig i båtplatskön, kontakta föreningens ordförande (se Kontakt).
 • För att förvara jolle, kajak eller liknande på land, utan tillgång till båtplats, kontakta föreningens ordförande (se Kontakt).