Förvaring i hamnen mot avgift

Enligt beslut vid årsmötet införs från sommaren 2019 avgifter vid förvaring av trailer eller båt på hamnplan. Avgiften för trailer under sommaren är 500 kr och för båt på trailer under vintern 1000 kr. För ytterligare info se sidorna Uppställningsplatser, Allmänna Ordningsregler (pkt. 16) och Avgifter.
OBS! Mycket viktigt att trailern alltid är tydligt märkt med namn och telefon.  Den blir annars anmäld som hittegods av föreningen.