Bom i vattnet senast lördag 16/5

Alla bommar ska vara ilagda senast lördag 16/5. Då har vi vårens Bomdag som leds av Klas och startar kl 10:00.

Bommar som därefter inte ligger i vattnet kommer att läggas i av föreningen. De som har dessa båtplatser får då betala Bomavgift. Denna avgift har i år höjts till 400 kr (normal bom) respektive 500 kr (stor bom). För mer information, se sidan Bomdag.

Återstående arbeten

Det återstår avgörande arbeten i hamnen för att sjösättning ska kunna ske senare i vår. För att dessa ska bli avklarade behöver fler medlemmar delta i planerade arbetsdagar och seniordagar.
Det återstår 3 arbetsdagar (11/4, 18/4, 25/4). Anmälan sker till respektive arbetsledare. För mer info se Arbetsdagar Vår 2015. Den 11/4 blir det arbeten på bryggorna.
Det återstår 2 seniordagar (31/3, 7/4). Anmälan sker till Per W. För mer info se Seniorgäng.

Seniorgäng!

Under våren 2015 kommer föreningen att starta upp ett ”Seniorgäng”. Till det kan alla seniorer ansluta som har lust och energi att jobba i hamnen några  vardagsförmiddagar. Efter arbetet äter vi lunch.
Vi kör fyra tisdagar under våren. Anmäl dig till Per W!
Se sidan Seniorgäng för mer info.

Vårens arbetsdagar

20140329_123724Nu är datum för vårens arbetsdagar inplanerade. Vi kommer att förbereda hamnen inför sommaren och göra en del andra arbeten. Första datumet är lördag 7/3, då Patrik leder arbetet. Anmäl ditt deltagande till honom senast torsdag (5/3). Gott fika väntar!

Se sidan Arbetsdagar Vår 2015 för mer info.

/Styrelsen