Omärkta trailers – Hittegods

Den som sommarparkerar sin trailer i hamnen ska lägga en avgift för detta (se Avgifter). Ett absolut krav är att man tydligt märker trailern med namn, telefonnr och båtplatsnr.

Idag (200521) finns 4 st trailers parkerade utan märkning, se bilderna nedan. Dessa ska vara uppmärkta senast 28/5. Den trailer som 29/5 inte är uppmärkt kommer att anmälas till Polisen som hittegods.

/Styrelsen