Alla inlägg av Mikael Andersson

Lördag 16/5 – Vårens bomdag!

Vårens bomdag är nu på lördag lördag (16/5). Det är viktigt att alla bommar är i vattnet senast den dagen. Bommar som från och med söndag morgon (17/5) ligger kvar på land kommer att läggas i av föreningen. Båtplatsens innehavare (eller i aktuella fall andrahandshyrare) får då betala en avgift (400/500 kr). OBS! Den som hyr en plats i andra hand ansvarar för att bommen läggs i och tas upp i tid (dvs. detta ansvar ligger inte på platsens ordinarie innehavare).

Följande enkla regel gäller: man hanterar den av sina bommar som ligger närmast land och vid det bomfästet sitter båtplatsens nummerskylt på bryggan.

Lars från styrelsen finns på plats från styrelsen kl 10-11 och kan ge råd samt bistå med saxsprintar. Han bär dock inga bommar.

Se sidorna Bomdag och Avgifter för mer info.

Kurs i hjärt- och lungräddning

Söndag 22/3 kl 10:00 anordnar föreningen en kostnadsfri kurs i hjärt- och lungräddning (HLR), med en instruktör från Röda Korset.

Kursen vänder sig i första hand till föreningens medlemmar + 1 anhörig i mån av plats, i andra hand tillfälliga medlemmar från 2019. Man ska vara minst 15 år. För mer info, se sidan Kurs i hjärt- och lungräddning.

Anmälan sker till Lars (se sidan Kontakt) senast söndag 15/3.

Vi hoppas på stort intresse hos våra medlemmar att få denna viktiga kunskap!

Välkomna,
Styrelsen