Alla inlägg av Mikael Andersson

Bomdag Lördag 23/10

Nu rundar vi av båtsäsongen och nu på lördag 23/10 är det höstens Bomdag. Det är sista dagen att ta upp sin bom. Man ansvarar för den av sina bommar som ligger närmast land. Viktig info finns på sidan Bomdag.

Det ligger fortfarande en hel del bommar i sjön, men nu är det alltså dags att ta upp!

Dagen efter, söndag 24/10, har vi en arbetsdag. Då kommer alla oupptagna bommar att tas upp och dessa båtplatsers innehavare får lägga en Bomavgift. Det är andrahandshyraren som ansvarar för sin bom, inte platsens ordinarie innehavare.

Extra parkering

Under förra sommaren såg vi ett ökat behov av parkeringsmöjligheter i hamnen, troligen beroende på den pågående pandemin. Eftersom den fortfarande har sitt grepp om Sverige räknar vi med ett ökat behov även denna sommar. Vi har därför arrangerat en tillfällig parkeringsmöjlighet för bilar på gräsytan norr om klubblokalen, se bilden nedan (klicka på den för större format).

Parkeringen består av två led med skilda infarter (gula och röda pilar) och är uppmärkt med P-skyltar och två avspärrningsrep. Parkering skall ske med fronten mot havet i båda leden.

OBS! Som vanligt gäller att endast medlemmar får parkera i hamnen (1 bil per tag).

Gula och röda pilar markerar infart och placering vid parkering.

Färdig märkskylt för trailer!

Det är viktigt att trailers och båtar som förvaras i hamnen under sommar eller vinter är tydligt och varaktigt uppmärkta.

För att underlätta detta har föreningen genom Klas O tillverkat skyltar med namn, båtplatsnummer och telefon, och som tål väder & vind. Skylten är gratis för dig som medlem. För den som tidigare (2020) förvarat sin trailer i hamnen finns en färdig skylt att hämta i pumphuset (lilla dörren, öppnas med tagg). I lådan finns även buntband för fastsättning.

Den som inte inte hittar en skylt i pumphuset kan kontakta Klas (klas@oskarssons.se, 0707-229741) för att få en sådan tillverkad.