Avgifter

I föreningen tillämpas följande årliga avgifter:

 • Den som står i båtplatskön betalar en Köavgift (engångsavgift). Återbetalning sker om man vill gå ur kösystemet innan man erhållit en permanent båtplats
 • Alla medlemmar betalar en Medlemsavgift. Undantagna är de medlemmar som står i båtplatskö och inte har tillgång till en tillfällig båtplats.
 • Alla medlemmar som har en permanent eller tillfällig båtplats (hyrd i andra hand eller reservplats) betalar en Båtplatsavgift. Denna avgift beror av båtplatsens storlek och placering i hamnen.
 • Alla med båtplats betalar en Arbetssäkringsavgift. Denna avgift kan variera från år till år och beror på hur många timmar medlemmen förväntas arbeta. Arbetad tid avräknas efterföljande år. För mer info, se sidan Arbetsdagar Allmänt.
 • Medlem med båtplats som inte lägger i eller tar upp sin Y-bom får betala en Bomavgift per tillfälle. För mer info, se sidan Båtplatsuthyrning.
 • Medlem som under sommaren förvarar sin trailer i hamnen (trailerparkeringen) betalar en avgift för detta. Kontroller sker slumpvis. Trailer som noteras vid minst 2/3 av kontrollerna beläggs med avgift.
 • Medlem som under vintern förvarar sin båt på land i hamnen betalar en avgift för detta. Kontroller sker slumpvis. Båt som noteras vid minst 2/3 av kontrollerna beläggs med avgift.
 • Alla medlemmar skall betala in aviserade avgifter även om man har för avsikt att via styrelsen hyra ut sin båtplats aktuell säsong. Om platsen blir uthyrd regleras återbetalningar i efterhand.
 • Lägsta avgift att betala årligen är medlemsavgift + underhållsavgift. Denna betalar man även om man har för avsikt att hyra ut sin båtplats aktuell säsong och/eller om man har avdrag tillgodo för arbetad tid i hamnen.

 Aktuella avgifter 2024

 • Köavgift: 1000 kr
 • Medlemsavgift: 1500 kr
 • Underhållsavgift: 1000 kr
 • Arbetssäkringsavgift: 600 kr (4 tim x 150 kr/tim)
 • Båtplatsavgifter (beror av placering och storlek):
  Placering Maxlängd  Avgift
  Piren 8,0 m 1700 kr
  Platserna 219 + 420-423 7,3 m 1500 kr
  Övriga permanenta platser 6,0 m 1300 kr
  Reservplatser 437-438 6,0 m 900 kr
 • Ev. tillägg: Bomavgift per tillfälle, iläggning eller upptagning (faktureras följande vår):
  • standardbom 500 kr
  • stor bom 600 kr
 • Ev. tillägg: Avgift trailerförvaring sommar (faktureras följande vår): 500 kr
 • Ev. tillägg: Avgift båtförvaring vinter (faktureras följande vår): 1000 kr


Exempel – Summa årsavgift för normalplats (6,0 m bom)

Avgift Ordinarie medlem Tillfällig medlem
Medlemsavgift 1500 kr 1500 kr
Underhållsavgift 1000 kr
Båtplatsavgift 1300 kr 1300 kr
Arbetssäkringsavgift 600 kr 600 kr
Summa 4400 kr 3400 kr