Båthuset

Med början säsongen 2013 arrenderar föreningen även båthuset. Vi har lagt ner pengar och arbete på renovering, som pågår. Huset kommer att innehålla en verkstad och en mindre samlingslokal för medlemmarna.