Båtplatsuthyrning

  • All uthyrning av båtplatser sker via den styrelsemedlem som ansvarar för båtplatser och kö (se Kontakt) .
  • För att hyra en båtplats i föreningen anmäler man sitt intresse och ställer sig i båtplatskön. För mer info, se sidorna Medlemskap & Ansökan, Kösystem och Avgifter.
  • Lediga båtplatser i föreningen går först till byteskön, och därefter till båtplatskön. För mer info kring fördelning av lediga båtplatser, se sidan Kösystem.
  • När tilldelningen av lediga båtplatser är klar för säsongen aviseras detta på hemsidan som en nyhet. Samtidigt uppdateras föreningens medlemsmatrikel. För att få tillgång till medlemsmatrikeln på hemsidan krävs det att man loggat in på hemsidan
  • En innehavare av permanent båtplats som inte vill ha sin båt i sjön kan välja att låta föreningen hyra ut båtplatsen i andra hand till någon som står i kösystemet. Båtplats kan hyras ut i andra hand maximalt 3 år i rad. Därefter återgår båtplatsen till föreningen och kösystemet för att hyras ut permanent till annan medlem. All uthyrning i andra hand sköts av styrelsen. Den som vill hyra ut en permanent båtplats i andra hand kontaktar den styrelsemedlem som ansvarar för båtplatser och kö (se sidorna Kontakt och Säsongens datum).
  • Om en innehavare av permanent båtplats under en period av maximalt 3 år inte sjösatt sin båt återgår båtplatsen automatiskt till föreningen och kösystemet för att hyras ut permanent till annan medlem (se Allmänna Ordningsregler).
  • Förutom föreningens permanenta båtplatser finns en handfull reservplatser. Dessa är främst avsedda sökande som står i båtplatskön, och erbjuds dessa i köplatsordning.
  • Medlem som tillfälligt (årsvis) hyr en andrahandsplats eller reservplats är inte garanterad att nästa år få hyra en plats, eller att få samma plats. Tillgången på dessa tillfälliga platser varierar från år till år, främst beroende på hur många innehavare som vill hyra ut i andra hand.
  • För info om antal platser av olika typer och maximala båtstorlekar, se sidan Båtplatser.