2015

Med högt vatten och frisk vind i hamnen en gemytlig träff i klubblokalen. Det kom ca 20 medlemmar och denna kulna decemberlördag var det käckt att kunna gå inomhus! Klas & Vera hade fixat julfint med pepparkakor, glögg och tillbehör, tack för det! Styrelsen fick in ett flertal förslag på användningsområden för lokalen.

Höstens 2 sista arbetsdagar (31/10 och 7/11) vigdes i huvudsak åt luftanläggningen, som i princip blev redo för vintern. Några justeringar återstår. Patrik E (lyckades komma med på 5 av 6 bilder!) som höll i trådarna jobbade första lörda'n tillsammans med Niklas H och Fredrik T och den andra med Marcus G, Phil B, Lasse J och Mikael A. För att arbetet ska flyta (!) bra måste man ha seriöst fika! :) Till slut kom även sjösättningsrampen upp, den väger sina nådiga kilon...

Höstens första arbetsdag blev mycket lyckad! Carl-Henrik B, Bertil L, Bengt Ö, Tina E & Patrik E jobbade i klubblokalen under ledning av Lasse J. Resultatet blev många målade väggar och en förnyad tröskel under porten ut mot vattnet! Och en god fika mitt i!

Under sommaren har det gjorts en hel del arbeten i klubblokalen av olika medlemmar, med målet att få den färdig även invändigt. Här finns bilder från tre av dessa dagar. Rejäl förändring blev det!

Nu är väggen mot söder i klubblokalen isolerad och klar! Ulf S och Ulf K har reglat och Per W har isolerat, plastat och skruvat upp skivor.

Fina bilder från en lyckad arbetsdag söndagen efter påsk. Isättningsbryggan fick bättre flytkraft, flottörer målades, staket sattes upp och buskarna ansades rejält.

Några bilder från "frisk" men trevlig lördag i hamnen. Delar av luftanläggningen demonterades. Vi tror inte på is nu... Och så grävdes det för kablar till den nya vägbommen.