Bomdag

Föreningen anordnar en Bomdag på våren och en på hösten. Det är sista tillfället att komma ner och hantera sin bom, om det inte redan är avklarat. Föreningen har på våren ofta en representant på plats som ger råd och tillhandahåller bomtillbehör om så behövs. Föreningens representant har dock inte som uppgift att bära bommar.

Vårens Bomdag 2024 är lördag 11/5.

Bomdagen är sista dagen för att lägga i respektive ta upp sin bom för säsongen och därmed slippa bomavgift. De bommar som därefter inte är ilagda respektive upptagna kommer att hanteras av föreningen. Båtplatsens innehavare får då erlägga en Bomavgift (se Avgifter).


Vårens Bomdag förläggs normalt till en lördag kring 15/5.

Höstens Bomdag förläggs normalt till en lördag ca 1 vecka efter 15/10.
(Alla båtar ska enligt föreningens Ordningsregler vara upptagna senast 15/10. Därmed har alla ca 1 vecka på sig att ta upp sin bom,  även om båtplatsgrannen tar upp sin båt sent.)

När man kommer ner för att hantera sin bom är det viktigt att ha med sig bärhjälp. Man bör vara minst 2 personer för att lyfta och bära bommen. För de kraftigare bommarna bör man vara fler.

Var och en lägger i och tar upp den bom vars nummer överensstämmer med den båtplats man har. Följande enkla regel gäller: man hanterar den av sina bommar som ligger närmast land och vid det bomfästet sitter båtplatsens nummerskylt på bryggan.

Den som hyr en plats i andra hand ansvarar för att bommen läggs i och tas upp i tid (dvs. platsens ordinarie innehavare ansvarar inte för detta).

I föreningens Ordningsregler anges vad som gäller för den som på hösten vill ha kvar sin båt i vattnet även efter Bomdagen, för t ex hummerfiske. Där anges även det tidigaste datum för iläggning av bom.