2017

Julbadet 24/12
I år blev vi rekordmånga deltagare till det årliga Julbadet, 20 personer och tre gånger så många åskådare! För först gången vågade sig två damer på att trotsa vädergudarna, Catarina och Helena Reimertz, starkt gjort!

Glöggträff 19/12
Vi var ca 20 medlemmar och sällskap som krönte denna vintriga lördagseftermiddag  med glögg, tillbehör, pepparkaka & ädelost i klubblokalen. Tack till Lasse som fixade så bra! Värmande och trevligt!

Berättarkväll 19/11 – Ylva Beck
Medlemmen Ylva Beck är den enda svenska kvinna som tävlingsseglat jorden runt mot rådande vind och strömriktning. Under 2004-2005 deltog Ylva i den tuffa seglingstävlingen Global Challenge. Hon berättade denna kväll om utmaningar hon mötte, som att segla i Södra oceanen och att tävla 18 personer på en 72 fots båt under 10 månader. Vågor, stormar men också soluppgång och delfiner…

Kurs förarintyg 29/10
Föreningen arrangerade under hösten 2017 kursen Förarintyg. Kursen hölls för att öka sjösäkerheten och förståelsen för båtar hos föreningens medlemmar. Här finns några bilder från sista kurstillfället 29/10.

Arbetsdag 28/10
Den femte arbetsdagen denna höst. Peter, André, Lars W, Bengt och Lars J såg till att alla återstående bommar kom upp på land, så även sjösättningsbryggan. Gångplankorna vid den yttersta delen av piren togs bort inför kommande reparationer av stålsponten. Arbetet var inte helt enkelt så Lars J blev en av de senare badarna sommaren 2017.

Arbetsdag 23/9
Höstens fjärde arbetsdag. Ylva, Jonas, Lars F, Niklas, Magnus och Mikael röjde buskar och gräs, svetsade en bom, oljade dörr och port på klubbhuset, slammade grunden på den nya delen av pumphuset.

Arbetsdag 18/3
Vårens första arbetsdag. Heino, Anders, Kent, Patrik, Toni, Stig, Tobias och Mikael tog in luftanläggningen efter vintern, skrapade bommar, målade vindskivor och undertak på pumphuset.