Övriga funktionärer

Stefan Grönvall – revisor
0703-488392

Anders Claesson – revisor
0300-26725

Lars Wennersten – valberedning
0705-629036

Mats Pålsson – valberedning
0722-261043