Om föreningen

Finnasandens Båtförening är en ideell intresseförening vars ändamål är att bereda plats för medlemmarnas båtar såväl i sjön som på land. Medlemmarna hyr sina båtplatser av föreningen. För info om föreningens styrelse se sidan Styrelse.