Ordförandens krönika – Sep 2021

Hejsan Medlemmar!

Båtsäsongen börjar gå mot sitt slut och hösten drar in. Vädret har denna sommar erbjudit fina möjligheter att vara på sjön och njuta. Hoppas ni tagit chansen!

Idag den 23/9 är det en gråmulen dag med regn och tilltagande vindar som kan nå stormstyrka med vindriktning SV och V. Jag var nere i hamnen och såg över den samma rent generellt och tyckte att det såg riktigt bra ut. Rätt många har tagit upp sin båt från sjön.

På måndag den 27/9 så är det hummerpremiär. Det är ett spännande äventyr att ge sig ut på havet i gryningen för att finna de bästa platserna. Har ni tur kan ni mycket väl få några lovliga exemplar att njuta av. Själv har jag lagt ner detta med hummerfiske. Det beror inte på att jag inte tycker att det är spännande och utmanande utan ”allt har sin tid” och det måste man acceptera när man blir lite äldre. Själv tänker jag köpa färsk svensk hummer och njuta av den, men jag väntar till någon vecka efter premiären när priserna blir vettiga. Ni som tänker fiska hummer ombeds att anmäla till Anders G (se sidan Kontakt) om ni vill ha i båten längre i sjön än till den 15/10 pga. av fisket. För er som inte anmält att ni vill ha båt i sjön för hummerfiske är sista dagen för upptagning fredag den 15/10. Glöm ej heller att er bom skall vara uppe senast lördag den 23/10. Dagen efter tas resterande bommar upp av föreningen mot en avgift för varje bom (se sidan Avgifter).

Vid vårt senaste styrelsemöte summerade vi hur sommaren fungerat i hamnen. Vad har fungerat bra? Vad kunde vi gjort bättre? Vår samlade uppfattning var att det som helhet fungerat riktigt bra under den gångna säsongen vilket jag sammanfattar nedan.

De nya belysningsstolparna med övervakningsutrustning vid 200- och 400-bryggorna verkar ha fungerat som tänkt. Några påhälsningar i våra båtar av ”objudna gäster” har vi inte fått inrapporterade. Likaså verkar framkomligheten på träbryggan utmed piren ha fungerat relativt bra. Inför säsongen satte vi upp skyltar med informationen om att bryggan vid piren är privat och att badande samt soldyrkare ombeds att vara på piren eller stranden. Visst finns det människor som inte tar till sig budskapet men det har blivit en markant förbättring sedan förra året. Vi anlade en tillfällig bilparkering i anslutning till klubblokalen för att erbjuda fler parkeringsmöjligheter inför den här säsongen. Förra året var det så mycket bilar i hamnen att parkeringarna inte räckte till. I år har vi haft mer än tillräcklig parkeringsyta under hela sommaren. Nedskräpningen i hamnområdet har varit väsentligt mindre än tidigare år. De allra flesta båtarna har varit bra förtöjda med ändamålsenlig utrustning och det minskar belastningen på våra bryggor (se sidan Förtöjning).

Covidrestriktionerna kommer att helt tas bort vid månadsskiftet september/oktober. Det innebär att vi nu kan börja använda vår klubblokal för evenemang inom föreningen. Vi vill att ni kommer in med önskemål om aktiviteter som ni skulle tycka kunna vara trevliga att genomföra under det kommande vinterhalvåret. Ni kan kontakta mig antingen via mail eller telefon (se sidan Kontakt), så tar vi upp inkomna förslag i styrelsen.

I föregående krönika uppmanade jag er att genomföra Första hjälpen och hjärt-lungräddning som en utbildning on-line via Röda Korsets hemsida, eftersom vi inte kunde genomföra denna utbildning i vår klubblokal som planerat pga. Covidsituationen. Jag hoppas ni hörsammat uppmaningen! Man vet aldrig när man behöver denna kunskap. Röda Korset har meddelat att man under vinterhalvåret inte kommer kunna åta sig några utbildningar fysiskt, på plats. Det finns fortfarande möjlighet att genomföra utbildningen. Gå in på Röda Korset på nätet via länken https://www.rodakorset.se/forsta-hjalpen/privatpersoner-och-ideella-foreningar/. Kursen är gratis för privatpersoner och ideella föreningar.

Höstens arbetsdagar pågår och jag vill uppmana er att anmäla er till dessa (se sidan Arbetsdagar – Aktuella). Er insats behövs för att vi ska få verksamheten att fungera!

Hoppas ni alla får en skön höst!

Hälsningar Per Winroth, ordförande