Viktigt med bra förtöjningar

Idag har det blåst en del med vågor i hamnen som följd. För att båtar, bommar och bryggor ska tåla lite högre vågor är det viktigt med bra förtöjningar. Aktertamparna ska vara relativt tajta så att båten inte kan röra sig i sidled. Om flera båtar rör sig i sidled i takt blir det stora påfrestningar på bommarna. En spring förhindrar att fören slår i bryggan. Förtöjningarna behöver regelbundet ses över för även att anpassas till vattenståndet.

Viktigt att alla ser över sina förtöjningar!

Kika gärna på sidan Förtöjning för fler viktiga råd i ämnet.

Lördag 16/5 – Vårens bomdag!

Vårens bomdag är nu på lördag lördag (16/5). Det är viktigt att alla bommar är i vattnet senast den dagen. Bommar som från och med söndag morgon (17/5) ligger kvar på land kommer att läggas i av föreningen. Båtplatsens innehavare (eller i aktuella fall andrahandshyrare) får då betala en avgift (400/500 kr). OBS! Den som hyr en plats i andra hand ansvarar för att bommen läggs i och tas upp i tid (dvs. detta ansvar ligger inte på platsens ordinarie innehavare).

Följande enkla regel gäller: man hanterar den av sina bommar som ligger närmast land och vid det bomfästet sitter båtplatsens nummerskylt på bryggan.

Lars från styrelsen finns på plats från styrelsen kl 10-11 och kan ge råd samt bistå med saxsprintar. Han bär dock inga bommar.

Se sidorna Bomdag och Avgifter för mer info.

Kurs i hjärt- och lungräddning

Söndag 22/3 kl 10:00 anordnar föreningen en kostnadsfri kurs i hjärt- och lungräddning (HLR), med en instruktör från Röda Korset.

Kursen vänder sig i första hand till föreningens medlemmar + 1 anhörig i mån av plats, i andra hand tillfälliga medlemmar från 2019. Man ska vara minst 15 år. För mer info, se sidan Kurs i hjärt- och lungräddning.

Anmälan sker till Lars (se sidan Kontakt) senast söndag 15/3.

Vi hoppas på stort intresse hos våra medlemmar att få denna viktiga kunskap!

Välkomna,
Styrelsen