Ordförandens krönika – Nov 2021

Hejsan Medlemmar!

Här kommer årets sista krönika. Idag den 15:e november har höstmörkret verkligen lagt sig över oss här i Onsala. När jag tittar ner mot hamnen och fjorden så ligger det bara en båt kvar på 200-bryggan och det är den siste hummerfiskaren som ännu inte tagit upp båten. Kan vara så att båtägaren fortfarande har några tinor som väntar på att bli vittjade och upptagna. Fisket efter hummer får man som fritidsfiskare bedriva ända fram till den 30:e november, så han har några dagar till att fiska innan det är slut för säsongen.

Hamnen är nu vintersäkrad och de sista åtgärderna gjordes vid arbetsdagen den 6:e november under ledning av Thomas Rapp, så nu får vi bara hoppas att väder och vind inte ställer till för mycket oreda innan vi öppnar upp verksamheten nästa vår. Jag vill tacka er alla som ställt upp på våra planerade arbetsdagar i hamnen under året. Utan er insatser blir det svårt och dyrt att bedriva hamnverksamheten. Tack till er alla!

Tyvärr hade vi under hösten alldeles i början av oktober några riktigt blåsiga dagar med stormstyrka och ett bomhaveri på 400-bryggan. Det var flera båtar som var för dåligt förtöjda. Jag måste be er samtliga att regelbundet åka ner till hamnen och se till er båt och förtöjningar, och att då även kolla att er båtgrannes grejer är ok. När det varit en så fin sommar och lugn höst som i år, så märks det att båtarna emellanåt ligger dåligt förtöjda vad avser uppstramning och tajthet av förtöjningsgodset. De flesta av oss tror jag tar reda på och följer kommande väder via väderprognoser. Jag tycker att vi samtliga skall försöka att ta som vana att åka ner till hamnen för att se över våra båtar när väderprognosen visar på busväder, och att göra det innan något problem uppstår. Det enda säkra vi vet är att någon gång så slår busvädret till…

Ibland funderar jag på varför man dröjer så länge med att ta upp sin båt som många? Oftast använder man den inte när halva augusti månad är passerad. Antagligen känner man att det finns gott om tid, och så blir det snabbt höst. Som ni vet så är vår tvättanläggning tillgänglig under hela säsongen, så det kan inte vara det som gör att vi inte tar upp båten. Jag skulle vilja rekommendera er att ta upp båten när ni känner att er båtsäsong är över. En bonus är ju att man med lite tur får ett bättre väder vid upptag i augusti än att i september eller oktober. Kanske tittar solen fram under arbetet inför vinterförvaringen?

Jag vill i denna krönika även berätta lite om vad som hände när båtsamverkan i Kungsbackaregionen hade den årliga träffen den 27:e oktober med Polisen och de hamnar som är anslutna till Båtsamverkan. Vi var inbjudna till Jensen & Englund på Svinholmens Marina och det var cirka 30 personer som hörsammat inbjudan. Väldigt trevligt arrangerat av Polisen i Kungsbacka som för detta tillfälle även bjudit ner Viktor Eklöf från Larmtjänst i Stockholm samt Thomas Andersson, regional samordnare för Båtsamverkan Polisregion Väst. Det pratades mycket om vad man kan göra samt effekterna av förebyggande åtgärder. Edmund Jensen som driver marinan vid Svinholmen inledde och berättade om sina erfarenheter efter ett antal stölder och stöldförsök på marinan samt vilka åtgärder han gjort för att försvåra för stölder på sin anläggning. Som ni säkert förstår kan jag tyvärr inte återlägga hur det fungerar på Svinholmens Marina.

Ny kontaktpolis i Kungsbacka för Båtsamverkan är Jenny Sjöström, kommunpolis Kungsbacka. Jenny når ni vid frågor batsamverkan.vast@polisen.se.

Generellt kan man säga att stölderna under 2021 har minskat relativt 2019 och 2020. Det kan finnas flera anledningar men en är givetvis att Coronapandemin har gjort att rörligheten har varit begränsad vad gäller transporter mellan länderna. En annan är troligen att Båtsamverkan fungerar väldigt bra här i region Väst. Tyvärr är det inte lika bra på ostkusten där har man fortfarande har väsentligt fler anmälda stölder jämfört med i väst. Båtsamverkan fungerar väldigt mycket bättre på västkusten än ostkusten och det tror jag bl. a beror på Thomas Anderson som är en eldsjäl inom Polisen här på västkusten. Det beror också att vi som ingår alltid är uppkopplade i det digitala nätverket och är aktiva i varje hamn. Vi hjälper varandra om det är misstänkta fordon och personer i våra hamnar. Här hittar ni hemsidan (Facebook) för Polisen Båtsamverkan Väst.

Det sker fortfarande motorstölder. Det är framför allt utombordare av nyare modeller man vill komma åt, men även en hel del utrustning som plottrar och andra tillbehör intresserar tjuvarna.
Under de senaste åren har det förekommit en hel del drivmedelsstölder i hamnarna, viket även drabbade vår hamn förra säsongen då 13 båtar hade besök av tjuvar.

Det finns några saker jag speciellt vill framföra till er som medlemmar:

  • Det första är att ni bör upprätta ett ”båtkort” för er båt och motor. Det är ett dokument man skriver ut och fyller och ni hittar den hos Larmtjänst via denna länk.
    Det är mycket bra att ha dessa uppgifter tillgängliga för att känna till motornummer och båtnummer etc. Har ni vid en stöld inte tillgång till dessa uppgifter är det väldigt svårt att bevisa att det t ex är er motor som man eventuellt återfunnit som stöldgods. Tänk bara på att inte förvara båtkortet i båten utan hemma i er bostad eller i datorn.
  • Det andra jag vill slå ett slag för är att stöldmärka motor, drev eller plotter eller vad ni vill skall kunna identifieras. Man kan använda märkbläck som man sedan använder UV -ljus för att koda av, mycket effektivt. Ni kan självklart även gravera in unika uppgifter någonstans på motor eller utrustning. Det är lämpligt att märka sina grejer med t ex personnummer då det är ett unikt id. Att märka med namn t ex ”Anders Svensson” är inte lämpligt då det kan finnas flera med detta namn. Kan vara bra att veta att det endast tar 2-3 sekunder att avlägsna ett motornummer. Ofta är det bara en klisterlapp att rycka bort eller att ändra en 3:a till en 8:a. Därmed är alltså tipset att ni märker er motor, drev etc.
  • En tredje sak är att den som i dagsläget har eller köper en ny motor bör se till att det finns en ”puck” (spårsändare) för GPS/GSM eller VHF-mottagare installerad i motorn. Man kan då spåra var den finns via navigeringssystem, vilket är mycket bra.
  • Sist men inte minsta var uppmärksam på vem som rör sig i vår hamn t ex någon som går och fotograferar eller liknande. Nästan alla stölder som blir till föregås av rekognosering. De ligor som härjar i vårt land är organiserade och de har delat upp sina arbetsuppgifter. Vissa bara rekognoserar, andra utför själva stölden och en tredje grupp sköter transporterna ut ur landet. Vill ni läsa mer om Båtsamverkan kan ni gå in antingen via Facebook eller via larmtjänst och få tips.

Under tre dagar i början av november kontrollerade Polisen i Sverige över 1 800 fordon och över 1 100 personer i en internationell insats inom ramen för EMPACT-samarbetet i Europa. Polisarbetet fokuserade den här gången, förutom att gripa och lagföra brottsliga personer och beslagta stöldgods, på att skapa en förbättrad underrättelsebild av kriminella personer och organisationer samt att dela underrättelser mellan deltagande länder och Europol. Parallellt genomförde polisen i de andra samverkande länder liknande insatser runt om i Europa som resulterade i över 150 gripanden och stora mänger upphittat stöldgods. Jag tycker att det är jättebra att Polisen på detta sätt samverkar inom Europa för att försöka komma till rätta med alla stölder som sker i vårt land. Båtmotorer och annan utrustning stjäls och hamnar senare i andra länder. Sverige är som ett ”smörgåsbord” att stjäla ifrån när det gäller båtar, båtmotorer och annan utrustning.

Ser ni någon misstänkt i hamnen så var inte rädd att fråga vad de gör där! Om ni inte vill fråga vad de gör i vår hamn så kan ni alltid kontakta mig som ordförande och kontaktansvarig gentemot Båtsamverkan och Polisen. Ser ni ett pågående brott så ring 112. Om ni bara ser något misstänkt, ring Polisen på 11414 så hjälper de till.

En sak vi kan vara lite stolta över är att vi har haft årlig miljöinspektion av vår hamn i oktober månad. I år fick vi ett ”blankt papper”! Vi fick inga anmärkningar vid inspektionen som vi måste åtgärda utan istället beröm hur vi sköter vår verksamhet! Detta är jag väldigt glad över, då det är första gången vi inte behöver vidta några åtgärder.

Den närmaste aktiviteten i klubbhuset blir det årliga julbadet i hamnen på Julafton kl. 11:00. Klubbhuset är öppet för er som vill byta om där inne. Hoppas vi detta år slår rekord i antal badande när nu restriktionerna med anledning av pandemin slopats och att det blivit allt populärare att vinterbada!

Vi syns på julafton i hamnen!

Hälsningar Per Winroth, ordförande