Kösystem

Föreningen använder ett kösystem bestående av två köer. Det är dels en byteskö för innehavare av permanent båtplats som vill byta till annan plats, och dels en båtplatskö där man fördelar lediga båtplatser till nya medlemmar.

Byteskön

 • Medlem som innehar en permanent båtplats kan ställa sig i en separat byteskö för att byta till en annan plats.
 • Man skall i sin anmälan om byte beskriva den plats man önskar byta till. Det kan vara beskrivningar som
  ”… önskar byta till mer skyddad plats men med samma storlek”
  ”… önskar byta till djupare plats” eller
  ”… önskar byta från 400-bryggan norr till 200 bryggan”.
  Baserat på placering i byteskön och denna beskrivning blir man kontaktad av föreningen när en lämplig plats blir tillgänglig för byte.
 • Lediga båtplatser går i först till byteskön. När eventuella byten är avklarade, går lediga båtplatser till båtplatskön.
 • Datumet då man anmäler sig till byteskön blir det ködatum man får.
 • Vilken plats man får i byteskön styrs helt och hållet av ködatum. Ju tidigare ködatum man har, desto längre fram i kön står man.
 • Om man har bytt båtplats men är vill byta igen ställer man sig återigen i byteskön. Man placeras då på sista plats i kön.

Båtplatskön

 • För att kunna ställa sig i båtplatskön ska man vara fyllda 18 år.
 • Antalet sökande i båtplatskön är maximerat till 25. Om kön är full får man återkomma vid ett annat tillfälle för att ställa sig i kö.
 • Om det finns utrymme bereds man möjlighet att ställa sig i båtplatskön. Man gör detta genom att vid ett tillfälle betala en köavgift. Det datum då betalningen bokförts i föreningen blir den sökandes ködatum.
 • Vilken plats man får i båtplatskön styrs helt och hållet av ködatum. Ju tidigare ködatum man har, desto längre fram i kön står man.
 • Om föreningen erbjuder en permanent båtplats och den sökande tackar ja till denna, förverkas köavgiften och återbetalas ej. Om den sökande går ur båtplatskön utan att ha tackat ja till en båtplats återbetalas köavgiften.
 • I mån av tillgång kan den som står i båtplatskön få tillgång till en tillfällig båtplats. Detta kan vara en permanent båtplats som hyrs ut av föreningen i andra hand eller en reservplats. För mer info, se sidan Båtplatsuthyrning.