Om hamnen

Välkommen till Finnasandens Båtförening och vår hamn.

När hamnen bildades är lite oklart, men 1968 fanns på platsen en brygga med 3 båtar. Dessa tillhörde Kalle Johansson, Ture Ulmstrand och Bert Jakobsson. Föreningen arrenderar området, och det första kontraktet skrevs 1973 med dåvarande markägaren Bertil Bengtsson, för efterföljande sommar.

I hamnen har vi 75 båtplatser. Vi har även sjösättningsramp, spolplatta och båthus.