Sjösättningsramp

I hamnen finns en sjösättningsramp som kan användas av föreningens medlemmar. Även medlemmar i andra föreningar som har avtal med Finnasandens Båtförening har rätt att använda vår ramp.

Mot en avgift på 200 kr kan den även användas av andra, utanför föreningen. Se kontaktsidan för att hitta vem som tar emot avgiften.