Upptagning av båt & bom

Båtsäsongen säsongen går mot sitt slut och snart är det dags att ta upp båtar och bommar. Några datum:

  • Alla båtar ska vara upptagna senast nu på söndag 15/10.
  • Alla bommar ska vara upptagna senast lördag 21/10 som är höstens Bomdag. För mer info, se sidan Bomdag.
    OBS! För att veta vilken bom man ansvarar för att ta upp gäller följande enkla regel: man hanterar den av sina bommar som ligger närmast land.

Den som vill ha sin båt kvar i vattnet efter 15/10 måste begära dispens från styrelsen, se sidan Ordningsregler.

Höst