GDPR

Personuppgiftspolicy för Finnasandens Båtförening (Föreningen).

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandling av personuppgifter är den styrelsemedlem som är Personuppgiftsansvarig, se sidan Kontakt.

Ändamål med behandlingen och laglig grund

Föreningen behandlar alla personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
För att bli medlem i Föreningen krävs att man lämnar vissa personuppgifter. Föreningen inhämtar uppgifterna via medlemsansökan. De uppgifter vi behöver för att administrera ett medlemskap är namn, postadress, telefonnummer, e-postadress, båtstorlek, försäkringsbevis, ev. referensperson i föreningen samt ev. färdighet som kan komma till nytta i föreningen.
Vårt inpasseringssystem loggar även alla in- och utpasseringar som sparas under en period av 90 dagar varefter de automatiskt raderas.
Föreningen behandlar medlems personuppgifter för att kunna tillhandahålla medlemskap och bedriva verksamheten.

Överföring av uppgifter

Inga medlemsuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag, däremot kan de användas av våra samarbetspartners om vi bedömer att erbjudandet kan vara av intresse för medlem. Medlem kan när som helst tacka nej till erbjudande från våra samarbetspartners, vilket görs via e-post till Personuppgiftsansvarig, se sidan Kontakt.

Lagring av uppgifter

Personuppgifter om medlem kommer att sparas så länge medlemskapet är aktivt och därefter i upp till två år. All information lagras i en etablerad molntjänst för lagring av filer. Tillgång till informationen är begränsad till styrelsens medlemmar.

Medlems rättigheter som registrerad

När Föreningen behandlar medlems personuppgifter har medlemmen vissa rättigheter:

  • Rätt att begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter.
  • Rätt att begära att bli raderad. En sådan begäran innebär att medlemskapet avslutas.
  • Rätt att begära ett utdrag över de personuppgifter Föreningen behandlar om medlem. En sådan begäran skickas via e-post till föreningens Personuppgiftsansvarig, se sidan Kontakt.

Om medlem har frågor som rör personuppgifter är medlemmen välkommen att kontakta Personuppgiftsansvarig, se sidan Kontakt.

Denna text uppdaterades senast den 3 augusti 2020 och kan komma att ändras.