Medlemskap & Ansökan

För att kunna inneha en båtplats (permanent eller tillfällig) krävs att man är medlem i föreningen. Det är styrelsen som fattar beslut om att välja in en ordinarie medlem.

I föreningen finns två typer av medlemskap:

 1. Ordinarie medlem som innehar en permanent båtplats.
  • Ska vara fyllda 18 år.
  • Är ordinarie medlem, invald av styrelsen.
  • Har rösträtt på föreningens stämmor.
  • Har tillgång till permanent båtplats, sjösättningsramp, spolplatta, trailerförvaring, vinterförvaring av båt på hamnplan, båthus (verkstad och samlingslokal) samt bilparkering på hamnplan.
  • Har sommartid möjlighet att förvara jolle, kajak eller liknande på hamnplan.
 2. Tillfällig medlem som står i kö för en permanent båtplats.
  • Ska vara fyllda 18 år.
  • Har (i mån av tillgång) tilldelats tillfällig båtplats (plats hyrd i andra hand eller reservplats). Tilldelning av tillfällig båtplats sker årsvis och i köplatsordning (se Båtplatsuthyrning).
  • Har ett tillfälligt medlemskap, som löper ett år i taget.
  • Saknar rösträtt på föreningens stämmor.
  • Har tillgång till sjösättningsramp, spolplatta, trailerförvaring under sommaren samt bilparkering på hamnplan.

Att ansöka om båtplats

 • För att ansöka om båtplats, kontakta föreningens båtplatsansvarige (se Kontakt).