Förtöjning

Viktiga punkter kring förtöjning och försäkring

 • Ofta kommer vinden snabbt. Förtöj därför alltid din båt för hårt väder.
 • Viktigt att du kontrollerar din båt vid hårt väder. Om du ser en annan båt som behöver åtgärdas, kontakta dess ägare. Kontaktinfo finns på hemsidan, under menyn Medlemmar.
 • Vid kraftiga ostliga vindar är de yttre delarna av 200- och 400-bryggorna dåligt skyddade. Sydvindar ger grov sjö i fjorden och vågorna vrider in runt piren.  Åk alltid ner och se till din båt om prognosen säger kraftiga ost- eller sydvindar!
 • Alla båtar i hamnen måste vara försäkrade. Försäkringen skyddar inte bara för  din egen båt mot skada eller stöld. Om din båt orsakar skada på bom, annan båt eller brygga kan du bli ersättningsskyldig. Din försäkring täcker då även detta.

Föreningens instruktioner kring förtöjning

 • Vid fastsättning av bom ska sprinten monteras med riktning ut från centrum. Därefter monteras brickan och saxpinnen (får ej ersättas av t ex en spik).  Saxpinnen ska böjas isär ordentligt för att ej åka ur. Om någon av dessa delar förlorats inhämtas en ny med fördel vid vårens bomdag, någon arbetsdag eller efter kontakt med styrelsen. (Bild 3)
 • Det är viktigt att alla tampar har rätt dimension för båtens storlek och att de inte har skador.
 • Alla båtar ska vara förtöjda med dämpning på tamparna, i både för och akter. Detta är avgörande för bommarnas livslängd och sparar infästningarna på båten. Fendrar kan vara ett bra komplement.
 • Förtöjning med en s k spring är ett bra sätt styra hur nära bryggan båten kan komma.
 • Om flera båtar har stor rörlighet i sidled (framför allt i aktern) kan de vid stark vind samverka i en gemensam, större svängning. Detta orsakar en ökad förslitning av bommar och brygga. Därmed är det viktigt att inga tampar är längre än nödvändigt.
 • Om möjligt bör tamparna ha en diagonal infästning. Därmed hålls båten på plats i längdled. (Bild 2)
 • Förtöjningarna behöver regelbundet ses över för även att anpassas till vattenståndet.

 

Bild2

Bild 1: Viktiga moment vid förtöjning

fortojning2

Bild 2: Diagonala tampar håller båten på plats i längdled.

20171024_114537Bild 3: Fastsättning bom: sprint vänd utåt + bricka + saxsprint