Ordförandens krönika – Nov 2020

Hejsan medlemmar!

Höstmörkret har dragit in över fjorden och de sista hummerfiskarna är på väg att ta upp sina sista tinor. Vad jag har hört, så är de hummerfiskarna i vår hamn ganska nöjda med den utdelning de fått. Någon egenfångad hummer har jag och min familj inte smakat på, men som tur är så går den ju att handla över disk, vilket vi gjort.

Ni som varit nere i hamnen har kanske sett att vi reparerat belysningsstolparna på samtliga bryggor och piren, vilket ser ganska trevligt ut nu i mörkret. Även nya belysningsstolpar är planerade. De ska lysa upp nattetid på bryggorna på 200- och 400-bryggorna och tändas via rörelsedetektorer. Fundament och stolpar är klara för montering. Under våren kommer installation att ske. Vi hoppas vi att denna belysning kan hjälpa till att hålla objudna gäster borta från våra bryggor och båtar.

De avslutande prioriterade arbetena i hamnen för säsongen börjar bli avklarade. Det sista som görs är att få luftanläggningen startklar. Den används för att förhindra isbildning vid våra bryggor och akterstolparna på piren. Det återstår en del planerade arbeten i hamnen som inte hunnits med under det gångna året vid våra arbetsdagar. Vi får ta tag i det som är prioriterat kommande säsong.

Närmast står vi inför är att få fram ett informationsmaterial till er medlemmar beträffande kring muddring/grävning. Informationen kommer att visas för er medlemmar nere i klubbhuset. Vid ett antal tillfällen kommer någon av oss i styrelsen öppna klubbhuset för att erbjuda alla medlemmar möjligheten att ta del av planerna samt att kunna ställa frågor om dessa åtgärder. En inbjudan till dessa tillfällen kommer!

Vi får väl hoppas att vädrets makter inte går så hårt åt vår hamn denna vinter som den förra. Förra vintern fick vi väldiga skador på palissaden mot söder som tog mycket kraft och energi att få ordning på. Det som alltid är oroligt är om isen får ett ordentligt grepp om fjorden, då kan vad som helst hända med vår hamn.

Om någon tycker att det skulle vara trevligt att jobba lite extra i hamnen, så har vi jobb som skulle vara bra att få gjorda. Ni kan då prata med mig eller Magnus Kellerman så kan vi berätta mer.

Under året som gått har vi haft lite problem med att identifiera ägarna till båtar som vinterförvaras på land och båttrailers som förvaras i hamnen sommartid. För att råda bot på detta har Klas O tagit på sig att tillverka märkningsskyltar på ett enhetligt sätt för våra medlemmar, kostnadsfritt. De som har debiterats avgifter för förvaring kommer att kunna hämta en personlig märkningsskylt hos Klas O. Den skall sättas fast på trailern, för användning både vinter och sommar. När skyltarna är klara kommer Klas att kontakta er för avhämtning av skyltarna. Och den som redan nu vet att man kommer att vilja förvara din trailer i hamnen nästa sommar och inte har haft den där tidigare kontaktar Klas, så tillverkar han en skylt!

Om ni har verktyg och maskiner hemma som ni inte behöver så kan vi ta emot dessa! Det vi bl. a. behöver är en trimmer (helst bensindriven), motorsåg, verktygstavla och div handverktyg som skiftnycklar, rörtänger etc. Har du grejor som du vill bli av med, så kontakta någon av oss i styrelsen!

Det är just nu oklart hur vi skall kunna hålla föreningens kommande årsmöte (början av mars) i dessa Corona tider, med de restriktioner som finns. Vi inom styrelsen får fundera på detta, det får lösa sig på något sätt!

I år blir det ingen ”glögg mingel”. På grund av Corona-läget och låg uppslutning de senaste åren har styrelsen beslutat att inte genomföra denna.

Det årliga julbadet kommer att ske traditionsenligt! Det sker som vanligt 24/12 kl. 11:00 nere i hamnen, med möjlighet till ombyte i klubbhuset. Separat inbjudan kommer!

Hälsningar Per W, ordförande