Kontakt

(snabel-a) ersätts med @

Lars Johansson – ordförande
070-839 41 04, ordforande(snabel-a)finnasandens-bf.se
officiell kontakt, miljöansvarig

Anders Gustafson – vice ordförande
070-298 69 73, batplats(snabel-a)finnasandens-bf.se
båtplatsansvarig, köansvarig

Magnus Kellerman – kassör
070-785 08 40, kassor(snabel-a)finnasandens-bf.se
löpande bokföring, reglera utlägg, taggar till bom

Mikael Andersson – sekreterare
073-466 31 50, admin(snabel-a)finnasandens-bf.se
webbansvarig, personuppgiftsansvarig, mötesprotokoll, fakturering

Niklas Hultin – ledamot
073-381 81 24, hultin65(snabel-a)gmail.com
bryggor, pir, spolplatta, pumphus

Thomas Rapp – suppleant
070-597 22 99, thv.rapp(snabel-a)gmail.com
vinteransvarig, luftanläggning

Toni Eklund – suppleant
070-814 99 19, teeklund(snabel-a)hotmail.com
trailerparkering, båthus

Bankgiro: 800-5845

Epost: admin(snabel-a)finnasandens-bf.se