Kontakt

(snabel-a) ersätts med @

Per Winroth – ordförande
0300-29979, 070-666 70 34, ordforande(snabel-a)finnasandens-bf.se
officiell kontakt, miljöansvarig

Anders Gustafson – vice ordförande
070-298 69 73, batplats(snabel-a)finnasandens-bf.se
båtplatsansvarig, köansvarig

Lars Johansson – kassör
0300-39424, 070-839 41 04, lars(snabel-a)stuebben.se
löpande bokföring, reglera utlägg, taggar till bom

Mikael Andersson – sekreterare
0300-39802, 073-466 31 50, admin(snabel-a)finnasandens-bf.se
webansvarig, personuppgiftsansvarig, mötesprotokoll, fakturering

Niklas Hultin – ledamot
073-381 81 24, hultin65(snabel-a)gmail.com
bryggor, pir, spolplatta, pumphus

Klas Oskarsson – suppleant
0300-29741, 070-722 97 41, klas(snabel-a)oskarssons.se
trailerparkering, båthus

Magnus Kellerman – suppleant
070-785 08 40, magnus.kellerman(snabel-a)macgregor.com
vinteransvarig, luftanläggning

Bankgiro: 800-5845

Epost: admin(snabel-a)finnasandens-bf.se