Miljöpolicy

Finnasandens Båtförening är en ideell förening vars ändamål är att bereda plats för medlemmarnas båtar såväl på land som i sjön.

Föreningens miljöverksamhet syftar till att bidra till rent vatten, renare luft och en oförstörd natur som är en förutsättning för båtlivet. Detta uppnås genom enkla, vardagliga handlingar som att minska avfallet och sortera det som blir kvar för återvinning, att undvika att använda kemiska produkter och utsläpp som kan skada naturen samt i övrigt visa omsorg och respekt för natur och medmänniskor.

Föreningens styrelse har som en av sina uppgifter att informera medlemmarna och andra besökande om dagens regelverk och hur vi kan minimera miljöpåverkan i vårt båtliv.

Föreningens miljöplan ska granskas årligen av styrelsen och vid behov uppdateras.

Ansvarig för Miljöpolicy är föreningens ordförande, se sidan Kontakt.