Båtbottentvätt

I hamnen finns finns möjlighet att tvätta av båtens botten innan den körs hem, vilket alla medlemmar av miljöskäl uppmanas göra. Det är av miljöskäl inte tillåtet att bottentvätta en båt hemma på garageuppfarten.

För tvätt finns i hamnen en  spolplatta, en högtryckstvätt och en filteranläggning som renar spolvattnet från eventuella färgrester innan det släpps ut i havet. Spolplattan och filteranläggningen samlar effektivt upp färgresterna när båtarna spolas.

Styrelsen uppmanar medlemmarna att bottentvätta sina båtar på föreningens spolplatta!!

Även medlemmar i andra föreningar som har avtal med Finnasandens Båtförening (systerföreningar) kan använda spolplattan.

Det är mycket  viktigt att följande instruktion följs vid tvätt:

 1. Parkera båten på spolplattan så att den står centrerad.
 2. Öppna dörren till tvätthuset med samma nyckelbricka som till bommen.
 3. Skriv upp dig på listan innanför dörren till tvätthuset (namn + båtplatsnummer alternativt namn på systerförening). Denna information behövs för föreningens redovisning av antal tvättar till Kungsbacka kommun.
 4. Flytta ut högtryckstvätten ur tvätthuset och anslut elkontakten på tvätthusets utsida (övre gaveln) och vattenslangen till utkastaren på framsidan. Stäng dörren. Kontrollera att huvudkranen till vattnet inne i tvätthuset är öppen. Mycket viktigt att tvätten inte körs utan vatten, då den är vattenkyld. Om den körs utan vatten går den sönder.
 5. Stäng dörren, vrid på vattnet på utkastaren, slå på strömbrytaren på tvätten och börja tvätta.
 6. Vid tvätt, se till att vatten och färgrester hamnar på spolplattan och inte utanför. Tänk också på att högtryckstvätten kan spola loss gelcoat om munstycket förs närmare skrovet än 25 cm.
 7. Efter avslutad tvätt, stäng av strömbrytaren på högtryckstvätten.  Stäng av vattnet på utkastaren och ta loss slangen. (Stäng ej huvudkranen till vattnet inne i tvätthuset.) Gör i ordning tvätten och ställ in den i tvätthuset igen. Se till att vattenslang, högtrycksslang och elkabel är upprullade.
 8. Kör undan båten. Ta bort gallren på spolplattans uppsamlingsränna. Använd skrapan för att dra ner sjögräs och eventuella färgrester i rännan.
 9. Öppna lådan på nedre gaveln och ta fram öskaret. (Nyckel till hänglåset finns inne i tvätthuset.)
 10. Rensa rännan från sjögräs och färgrester och placera detta i de uppsamlingskärl som finns i lådan på nedre gaveln (där öskaret fanns). Lägg tillbaka gallren på rännan.
 11. Lägg tillbaka öskaret i lådan, lås den igen och häng tillbaka nyckeln i tvätthuset.
 12. Kolla att du skrivit upp dig på listan!
 13. Släck ljuset i tvätthuset och stäng dörren ordentligt.

Om flera båtar spolas av efter varandra ligger ansvaret för återställning på den sista användaren.

Det är mycket viktigt att vi alla är varsamma med vår utrustning för att den ska hålla så länge som möjligt.

Miljömässig ansvarig för båtbottentvätt och tvättanläggning är föreningens ordförande, se sidan Kontakt.

Båttvätt