Miljöregler

Avfall

 • För info kring hantering av avfall, se Avfallsplan (hemsida & anslag).

Bränsle och kemikalier

 • Glykol, spillolja eller bensin/diesel får ej tömmas på marken eller i vattnet!
 • Vid vinterförvaring av båt på hamnområdet ska förebyggande åtgärder vidtas för att skydda marken från eventuella bränsle- och oljespill från motor och växelhus.
 • Undvik tomgångskörning och se till att serva motorn regelbundet vilket bidrar till att hålla nere bränsleförbrukningen.
 • Välj motorolja av hög kvalitet.

Båtbottenmålning

 • Vid skrapning och slipning av båtbotten ska spridning av färgrester m. m. förhindras med hjälp av marktäckning, t ex en presenning. Det uppsamlade avfallet skall därefter lämnas som farligt avfall till återvinningscentral.
 • Endast godkända bottenfärger ska användas. Information kring båtbottenmålning, inklusive godkända och icke godkända bottenfärger finns på Kemikalieinspektionens webbsida ”Båtbottenfärger – om du måste måla”.
 • Vid målning ska färgspill förhindras med hjälp av marktäckning, t ex en presenning.

Båtbottentvätt

 • Båtbottentvätt får enbart ske på hamnens spolplatta.
  Notera! Det är förbjudet att bottentvätta sin på båt på annan plats än en som är anpassad och godkänd för detta.
 • Efter båtbottentvätt på spolplattan ska uppsamlingsrännan rensas och avfallet läggas i därför avsedda kärl på östra sidan av pumphuset.
 • För information om hur tvätten och spolplattan ska användas, se Båtbottentvätt (hemsida & anslag i tvätthus).

Ansvarig för Miljöregler är föreningens ordförande, se sidan Kontakt.