2008

Låg och högvatten januari 2008
Några bilder från Klas O visar ett riktigt lågt vattenstånd i slutet av januari 2008. En knapp månad senare var det desto högre…