Säsongens datum

Under en säsong finns det några datum som är viktiga för medlemmarna att komma ihåg. De finns listade nedan. Datum för vårens och höstens bomdag finns beskrivna på sidan Bomdag, övriga finns beskrivna på sidan Allmänna ordningsregler.

Vår

  • 31 dec – Sista dag att säga upp ordinarie medlemskap (fast båtplats) inför kommande säsong.
  • 1 jan – Motioner till kommande årsmöte ska ha inkommit till styrelsen senast denna dag.
  • 28 feb – Sista dag att meddela styrelsens ansvarige för båtplatser att man vill hyra ut sin fasta båtplats kommande säsong.
  • 15 apr -15 okt – Under denna period har en båtplatsinnehavare rätt att ha sin båt förtöjd.

Sommar

  • 15 maj – Vårens Bomdag förläggs normalt en lördag kring detta datum.
  • 15 jun – Alla båtar med båtplats bör vara sjösatta senast detta datum.

Höst

  • 15 okt – Senast denna dag ska man ha tagit upp sin båt.
  • 15 okt – Höstens Bomdag förläggs normalt till en lördag ca 1 vecka efter detta datum.
  • 15 nov – Sista dag att ta upp båten för den som fått dispens, t ex för hummerfiske.