Avfallsplan

Generellt

 • Medlem ska hålla allmänt rent och snyggt i hamnen.
 • Föreningen har ej insamling av hushållssopor, dessa tas med hem av medlem.
 • I hamnen saknas tömningsstation för toalettavfall. Föreningen hänvisar till närliggande hamnar. (Tömning av toalettavfall i vattnet är enligt lag ej tillåten.)
 • Med ”återvinningscentral” nedan avses t ex någon av Kungsbacka kommuns återvinningscentraler Klovsten, Åsa eller Barnamossen.  För mer info, se kommunens webbsida Återvinningscentraler.
 • Avfall som från användning och underhåll av båten lämnas till kommunens återvinningscentraler. Se tabell nedan för hantering av avfall.

Hantering av avfall och kemikalier – Enskild medlem

Avfallstyp Hantering
Hushållssopor Tas hem.
Dryckesförpackningar med pant Lämnas till pantställe.
Förpackningar
Oljor och oljefilter
Glykol
Små batterier, blybatterier (eller motsvarande)
Glödlampor, lysrör och elektronik
Färgrester, lösningsmedel och tomma färgburkar
Glas och metall
Förbrukat täckningsvirke,
pallningsvirke och presenningar
Lämnas i återvinningscentral.

Hantering av avfall och kemikalier – Föreningen

 • Färger och andra kemikalier som används av föreningen ska förvaras i plastkärl i förrådsdelen av klubbhuset. Plastkärlen ska fånga upp eventuella läckage. Innan arbeten påbörjas skall arbetsledaren ta del av säkerhetsdatabladen för respektive kemisk produkt som kommer att användas och informera om dess risker och ta fram rätt skyddsutrustning för jobbet som skall utföras.
 • Miljöfarligt avfall från gemensamma arbeten i hamnen samlas upp och ställs på hyllorna uppmärkta för miljöfarligt avfall i båtbottentvättens pumphus eller i ett kärl uppmärkt för miljöfarligt avfall i klubbhuset. Styrelsen ombesörjer att avfallet lämnas till återvinningscentral.
 • Material som samlats upp i spolplattans ränna placeras i därför avsedda kärl utanför pumphusets östra sida.  Styrelsen ombesörjer att dessa kärl töms i plastsäckar och lämnas till en godkänd mottagare (t ex Ragn-Sells) för behandling.
 • Uttjänt filtermaterial från båtbottentvätten samlas upp i plastsäckar. Styrelsen ombesörjer att dessa säckar lämnas hos en godkänd mottagare (Ragn-Sells) för behandling.
 • Osorterat skräp som papper, kaffemuggar, plastpåsar m m läggs i avfallstunnan i klubbhuset. Styrelsen ombesörjer transport av detta till återvinningscentral.
 • Förbrukat tryckimpregnerat virke som använts i hamnverksamheten ska placeras vid norra sidan av klubbhuset. Styrelsen ombesörjer transport av detta till återvinningscentral (Barnamossen).

Ansvarig för Avfallsplan är föreningens ordförande, se sidan Kontakt.