Arbetsdagar – Allmänt

Normalt genomförs cirka 4-7 arbetsdagar på vardera våren och hösten under en säsong. Se sidan Aktuella Arbetsdagar (visar de aktuella arbetsdagar som återstår) för mer info om planerade dagar och hur man bokar sig som deltagare.

Arbetssäkringsavgift betalas av alla medlemmar som har båtplats (fast eller i andra hand) aktuellt år.

Vi jobbar normalt 4 timmar per arbetsdag (kl 9:00–13:00). Ersättningen dras av på arbetssäkringsavgiften och är 150 kr/timme, dvs. 600 kr för en hel arbetsdag. Avdraget regleras på följande års faktura. Det innebär att arbete som utförts under kalenderåret 2020 ger ett avdrag på fakturan för året 2021, som normalt skickas ut i mars.

Man kan med arbetsledarens godkännande delta i flera arbetsdagar samma år, med ersättning för varje. Medlem kan få ersättning endast för en person per båtplats och arbetsdag.

Deltagare på arbetsdagar behöver inte ta med sig egna verktyg eller material.  Arbetsledaren ser till att det som behövs finns på plats, inklusive fika. Om deltagare ska ta med sig detta är det överenskommet med arbetsledaren. Det är viktigt att alla har ändamålsenliga kläder för utomhusarbete.

Medlemmar med fast båtplats loggar in på hemsidan för att boka in sig på en viss arbetsdag (ladda därefter om websidan så visas namnet i listan). Tillfälliga medlemmar som hyr plats i andra hand bokar via e-post till admin@finnasandens-bf.se.