Båtplatser

I hamnen har vi 75 båtplatser.

Följande maximala båtstorlekar gäller för respektive platser:

Placering Maxlängd
Piren 8,0 m
Platserna 219, 420-423 7,3 m
Övriga platser 6,0 m