Säsongens datum

Under säsongen finns det några viktiga datum att ha koll på. Därför finns dessa nu sammanställda på sidan Säsongens datum. Sidan är länkad från menyn Föreningen ovan, men även under sektionen Viktiga datum i marginalen till vänster.

Några påminnelser:

  • Säga upp fast båtplats? Meddela senast 31:a december.
  • Hyra ut fast båtplats? Meddela senast 28:e februari.

I båda fallen meddelas båtplatsansvarig Anders, se Kontakt.

Upptagning och arbetsdagar

Båtsäsongen säsongen går mot sitt slut och om några veckor är dags att ta upp båtar och bommar. Några datum:

  • Alla båtar ska vara upptagna senast tisdag 15/10.
  • Alla bommar ska vara upptagna senast lördag 19/10 som är höstens Bomdag. För mer info, se sidan Bomdag.
    OBS! Efter ommärkningen gäller följande enkla regel: man hanterar den av sina bommar som ligger närmast land.

Den som vill ha sin båt kvar i vattnet efter 15/10 måste begära dispens från styrelsen, se sidan Ordningsregler.

Vi behöver några fler händer till höstens återstående arbetsdagar, framför allt till söndag 20/10, där det är glest i leden just nu.

Höst

Båtplatser och bommar ommärkta

Sedan några veckor har båtplatser och bommar märkts om (nu vita skyltar).

Syftet med förändringen är att man utöver märkningen även med en enkel regel ska hitta ”sin” bom, dvs. den man ansvarar för.

Båtplatsernas nummer är de samma, men märkningen av bommarna har ändrats så att de följer denna enkla regel:
Man har ansvar för den av sina bommar som sitter närmast land.
Därmed är det vid denna bom som bryggans nummerskylt sitter.

OBS! Förändringen innebär att några båtplatser som tidigare inte ansvarat för någon bom nu har fått ett sådant ansvar.