Arbetsbåtar behöver åror

Föreningen har förmånligt tagit över två mindre båtar som kommer att användas för arbeten på bryggorna, som ett komplement till flotten. Men de behöver var sitt par åror! Den som har ett par åror att avvara hemma i garaget får gärna kontakta Lasse kring det!

Lördag 11/5 – Vårens bomdag!

Vårens bomdag är nästa lördag (11/5). Det är viktigt att alla bommar är i vattnet senast den dagen. Bommar som från och med söndag morgon (12/5) ligger kvar på land kommer att läggas i av föreningen. Båtplatsens innehavare (eller i aktuella fall andrahandshyrare) får då betala en avgift (400/500 kr). OBS! Den som hyr en plats i andra hand ansvarar för att bommen läggs i och tas upp i tid (dvs. detta ansvar ligger inte på platsens ordinarie innehavare).

Lars finns på plats från styrelsen kl 10-11 och kan ge råd samt bistå med saxsprintar. Han bär dock inga bommar.

Se sidorna Bomdag och Avgifter för mer info.

Förvaring i hamnen mot avgift

Enligt beslut vid årsmötet införs från sommaren 2019 avgifter vid förvaring av trailer eller båt på hamnplan. Avgiften för trailer under sommaren är 500 kr och för båt på land under vintern 1000 kr. För ytterligare info se sidorna Uppställningsplatser, Allmänna Ordningsregler (pkt. 16) och Avgifter.
OBS! Mycket viktigt att trailer/båt alltid är tydligt märkt med namn och telefon.  Den blir annars anmäld som hittegods av föreningen.

Aktivitet – Romprovning

Lördagen den 26/1 ordnar vi en Romprovning för trevlig gemenskap i föreningen. Provningen är för alla medlemmar (ordinarie och tillfälliga), och kommer att ledas av Jerry Borgman. För mer info, se sidan Romprovning.

Max 12 deltagare, först till kvarn. Anmälan görs senast 24/1 via epost till Klas O (klas@oskarssons.se)

Hjärtligt välkomna,
Styrelsen