Arbetsbåtar behöver åror

Föreningen har förmånligt tagit över två mindre båtar som kommer att användas för arbeten på bryggorna, som ett komplement till flotten. Men de behöver var sitt par åror! Den som har ett par åror att avvara hemma i garaget får gärna kontakta Lasse kring det!