Årsmöte torsdag 2/3

Föreningens ordinarie medlemmar kallas till årsmöte
torsdag 2/3 kl 19:00 i klubblokalen.

/Styrelsen