Instruktioner för båttvätt

I hamnen finns finns möjligheten att tvätta av båtens botten innan den körs hem, vilket alla medlemmar av miljöskäl uppmanas att göra. Det är av miljöskäl inte tillåtet att bottentvätta en båt hemma på garageuppfarten.

Instruktionen för hur anläggningen ska användas är uppdaterad.
Mycket viktigt att alla följer denna!
Se sidan Båttvätt.