Bomdag Lördag 15/10

Nu rundar vi av båtsäsongen och nästa lördag 15/10 är höstens Bomdag. Det är sista dagen att ta upp sin bom. Viktig info finns på sidan Bomdag. Från styrelsen finns Klas O på plats kl 10-11.

Dagen efter, söndag 16/10, har vi en arbetsdag. Då kommer alla oupptagna bommar att tas upp och dessa båtplatsers innehavare får lägga en Bomavgift. Andrahandshyrare ansvarar för sin bom, ej platsens ordinarie innehavare.

Den som vill ha sin båt kvar i vattnet efter bomdagen måste begära dispens från styrelsen.

bom