Kurs i hjärt- och lungräddning

Söndag 22/3 kl 10:00 anordnar föreningen en kostnadsfri kurs i hjärt- och lungräddning (HLR), med en instruktör från Röda Korset.

Kursen vänder sig i första hand till föreningens medlemmar + 1 anhörig i mån av plats, i andra hand tillfälliga medlemmar från 2019. Man ska vara minst 15 år. För mer info, se sidan Kurs i hjärt- och lungräddning.

Anmälan sker till Lars (se sidan Kontakt) senast söndag 15/3.

Vi hoppas på stort intresse hos våra medlemmar att få denna viktiga kunskap!

Välkomna,
Styrelsen