Ökad uppmärksamhet minskar risken för brott i hamnen!

Igår fredag 2/6 observerades en kvinna, ca 30 år, som uppehöll sig i hamnen. Hon gick fram och tillbaka på bryggorna och tittade på varje båt samtidigt som hon pratade i telefon, på polska.

På väg därifrån fick hon ögonkontakt med en av våra medlemmar som arbetade i pumphuset. Hon vände då om och tog kontakt. Hon sa på engelska att hon bodde i Vallda Sandö och frågade om det fanns möjlighet att hyra båtplats. Hon visste inte vilken båtmodell hon hade men beskrev den som 6 fot lång. När det ifrågasattes av vår medlem ändrade hon sig till att den förmodligen var 6 meter lång.

Detta behöver inte vara alarmerande men är definitivt misstänkt. Med tanke på den ökade marina brottsliga aktiviteten i närliggande hamnar på sistone är det föreningens starka uppmaning till medlemmarna att titta till sina båtar. Föreningen vet inte vilka båtar som fortfarande står på land, är ute till havs eller ska ligga i hamn.

Finnasandens Båtförening deltar i Båtsamverkan. Så vår infosida.

Så sent som i torsdags stals en motorbåt i Gottskärs hamn. Den stals mitt på dagen och kördes ut till havs.

En ökad närvaro och uppmärksamhet i hamnen bland våra medlemmar minskar risken för brott!

Styrelsen