Bom ersätter parkeringbevis

Från och med 2015 regleras parkering i hamnen med hjälp av en inpasseringsbom . Denna ersätter den tidigare lösningen (årliga parkeringsbevis med ett parkeringsbolag som övervakare). Utkvittering av nyckelbrickor sker kommande arbetsdag, lördag 11/4. För mer info, se sidan Bom och parkering.