Färdig märkskylt för trailer!

Det är viktigt att trailers och båtar som förvaras i hamnen under sommar eller vinter är tydligt och varaktigt uppmärkta.

För att underlätta detta har föreningen genom Klas O tillverkat skyltar med namn, båtplatsnummer och telefon, och som tål väder & vind. Skylten är gratis för dig som medlem. För den som tidigare (2020) förvarat sin trailer i hamnen finns en färdig skylt att hämta i pumphuset (lilla dörren, öppnas med tagg). I lådan finns även buntband för fastsättning.

Den som inte inte hittar en skylt i pumphuset kan kontakta Klas (klas@oskarssons.se, 0707-229741) för att få en sådan tillverkad.