Extra parkering

Under förra sommaren såg vi ett ökat behov av parkeringsmöjligheter i hamnen, troligen beroende på den pågående pandemin. Eftersom den fortfarande har sitt grepp om Sverige räknar vi med ett ökat behov även denna sommar. Vi har därför arrangerat en tillfällig parkeringsmöjlighet för bilar på gräsytan norr om klubblokalen, se bilden nedan (klicka på den för större format).

Parkeringen består av två led med skilda infarter (gula och röda pilar) och är uppmärkt med P-skyltar och två avspärrningsrep. Parkering skall ske med fronten mot havet i båda leden.

OBS! Som vanligt gäller att endast medlemmar får parkera i hamnen (1 bil per tag).

Gula och röda pilar markerar infart och placering vid parkering.