Förtöjning

Inför den stundande båtsäsongen finns en ny sida Förtöjning. Där finns föreningens instruktion kring fastsättning av Y-bom och förtöjning av båt. Viktigt att du tar del av denna information inför vårens sjösättning!tamp