Stadgar och Ordningsregler reviderade

KlubbaVid Årsmötet 180305 och ett Extra allmänt möte 180410 godkändes styrelsens förslag till revidering av föreningens stadgar. Dessa finns som tidigare under menyn Medlemmar. Även föreningens Allmänna Ordningsregler har reviderats och finns som tidigare under menyn Hamnen.