Arbetsdagar – Allmänt

Normalt genomförs cirka 6-7 arbetsdagar på vardera våren och hösten under en säsong. Se sidan Aktuella Arbetsdagar (visar kommande arbetsdagar, ej de som är genomförda) för mer info om planerade dagar och hur man bokar sig som deltagare.

Arbetssäkringsavgift betalas av alla medlemmar som har båtplats (fast eller i andra hand) aktuellt år.

Vi jobbar 4 timmar per arbetsdag (kl 9:00–13:00). Ersättningen dras av på arbetssäkringsavgiften och är 150 kr/timme, dvs. 600 kr för en hel arbetsdag. Man kan med arbetsledarens godkännande delta i flera arbetsdagar samma år, med ersättning för varje. Medlem kan få ersättning endast för en person per båtplats och arbetsdag.