Båttvätt

I hamnen finns finns möjligheten att tvätta av båtens botten innan den körs hem, vilket alla medlemmar av miljöskäl uppmanas göra. Det är av miljöskäl inte tillåtet att bottentvätta en båt hemma på garageuppfarten.

För tvätt finns i hamnen en  spolplatta, en högtryckstvätt och en filteranläggning som renar vattnet från färgrester innan det släpps ut i havet. Spolplattan och filteranläggningen samlar effektivt upp färgresterna när båtarna spolas.

Nyckelknippa till tvätthuset (högtryckstvätten finns i vänstra delen) finns f o m 2017 hos Klas Oskarsson på Organistvägen 24 (sista huset på gatan, uppe i sluttningen). Kontakta Klas (se sidan Kontakt) för att låna nyckeln.

Även medlemmar i andra föreningar som har avtal med Finnasandens Båtförening (systerföreningar) kan använda tvättanläggningen.

Mycket  viktigt att alla följer följande instruktion vid tvätt:

 1. Hämta nyckel hos Klas.
 2. Skriv upp dig på tavlan innanför dörren till tvätthuset (namn + båtplats alternativt namn på systerförening). Denna information behövs för föreningens redovisning till Kungsbacka kommun.
 3. Kontrollera att huvudkranen för vattnet är öppen.
 4. Parkera båten i mitten av spolplattan och tvätta av den.
  OBS! Se till att vatten och färgrester hamnar på spolplattan och inte utanför.
 5. Efter avslutad tvätt, stäng av vatten och el till högtryckstvätt. Mycket viktigt att tvätten inte körs utan vatten, då den är vattenkyld. Om den körs utan vatten går den sönder.
 6. Kör undan båten. Spola ner färgrester på plattan i rännan.
 7. Lyft stålgallret och ta upp de resterna som samlats i rännan. Ett öskar för ändamålet finns i tvättstugan. Lägg resterna i det uppsamlingskärl som finns på gaveln av tvätthusets utsida. Om kärlet är låst kan det låsas upp med nyckelknippan.
 8. Lägg tillbaka stålgallret på rännan. Koppla ur och vira in vattenslang och elkabel. Ställ tillbaka slang och högtryckstvätt i tvätthuset. Stäng ej huvudkranen för vattnet.
 9. Lås tvätthuset och återlämna nyckeln till Klas.

Om flera båtar spolas av efter varandra ligger ansvaret för återställning och nyckel på den sista användaren.

Det är mycket viktigt att vi alla är varsamma med vår utrustning för att den ska hålla så länge som möjligt.

 

Båttvätt